Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος Γούλιος

Μαζί Κτίζουμε το Μέλλον

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Το τεχνικό γραφείο ”ΣΠΥΡΟΣ  ΓΟΥΛΙΟΣ” αναλαμβάνει την έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη αυθαιρεσιών. Η Βεβαίωση αυτή είναι υποχρεωτική για κάθε συμβολαιογραφική πράξη και έχει ισχύ 2 μηνών.
Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος Γούλιος

 Βώκου 15, Αθήνα 11476
 210 6445389, 6949192122
 210 6458825
 info@spyrosgoulios.gr

Γνωρίστε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ'οίκον