Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος Γούλιος

Μαζί Κτίζουμε το Μέλλον

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Το τεχνικό γραφείο ”ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΛΙΟΣ” αναλαμβάνει την ένταξη των αυθαίρετων κατασκευών στο Ν. 4178/2013 :

Αποτύπωση Ακινήτων – Αυθαιρεσιών

Σύνταξη φακέλου αυθαιρέτου

Υποβολή στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ

Έλεγχο Στατικής Επάρκειας

Έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Σύνταξη Τεχνικής έκθεσης

Έκδοση βεβαιώσεων για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας

Έκδοση Περαίωσης της διαδικασίας και τακτοποίησης του αυθαιρέτου

Τήρηση αρχείου παρέχοντας τη δυνατότητα να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε εικόνα και συμβουλή του γραφείου μας για οποιαδήποτε κίνηση σκεφτείτε περί του ακινήτου...Τεχνικό Γραφείο - Σπύρος Γούλιος

 Βώκου 15, Αθήνα 11476
 210 6445389, 6949192122
 210 6458825
 info@spyrosgoulios.gr

Γνωρίστε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ'οίκον